Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Mika Kantola

Mika Kantola

Partner

+358 40 831 6409

Espoo

Linkedin Email

Työhistoriani painottuu vahvasti julkissektoriin. Olen toiminut pitkään kuntaomisteisten palvelukeskusten toimitusjohtajana ja tässä roolissa päässyt aitiopaikalta seuraamaan niitä monia murroksia, joiden keskellä eri organisaatiot tällä hetkellä elävät. Minulla on vahva kokemus mm. ulkoistuksista, yritysfuusioista ja erilaisten digitalisaatioon liittyvien muutosprosessien  sekä strategioiden läpivienneistä. 

Olen parhaimmillani suurten kokonaisuuksien hahmottamisessa ja johtamisessa. Ja mitä haastavampi on tilanne, sitä rauhallisempi olen. Minulla on vahva positiivinen ihmiskäsitys ja uskon ihmisen jatkuvaan kasvuun ja kehittymiseen. Haluan olla huomenna parempi versio itsestäni. 

Minulla on vahva halu auttaa asiakkaitamme ja hakijoitamme kohtaamaan ja löytämään toinen toisensa.  

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.