Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Emilia Rautiainen

Emilia Rautiainen

Partner

+358 40 730 7076

Espoo

Linkedin Email

Olen kartuttanut kokemustani niin liiketoimintojen ja myynnin johtajana kuin johtoryhmän jäsenenä. Nykyisissä tehtävissäni suorahakijana, konsulttina ja henkilöstön valmentajana haluan aina toimia asiakkaani strategisena kumppanina.​

Olen luotsannut monta erilaista tiimiä ja organisaatiota menestykseen vahvalla kokemuksella, toimeenpanokyvyllä, positiivisella asenteella sekä luovalla kehittämishalulla.  ​

Toimialakokemusta olen kerryttänyt ravintola- ja kiinteistöpalvelualalta sekä hyvinkin erilaisten organisaatioiden suorahaku-, konsultointi- ja valmennustehtävistä. Erilaiset yksityisen ja julkisen sektorin toimijat ja positiot ovat hyvinkin tuttuja. Vahvuuksiani ovatkin erilaisiin toimintaympäristöihin ja tehtäviin sulautuminen. 

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.