Skip to content

Hallitushaku

Hallituksen jäsenten haku

Hallitustyö ammattimaistuu ja vaatii uudenlaista lähestymistä myös suorahakuun. Tarjoamme hallituksen jäsenten hakua, jossa huomioidaan omistajan tahto, yrityksen strategia ja yrityksen tämänhetkinen tilanne. Jokainen haku on yksilöllinen ja meidän kokeneet ammattilaisemme auttavat oikean ehdokasprofiilin määrittelyssä ja osaamiskapeikkojen tunnistamisessa. Hakumme perustuu laajoihin verkostoihin, eikä rajoitu vain hallitusammattilaisiin.

 

Yrityksen menestyksen voimavara

Hallituksen jäsenet ovat avainasemassa yrityksen strategisessa päätöksenteossa ja pitkän aikavälin menestyksessä. He tuovat mukanaan arvokasta kokemusta, näkemystä ja verkostoja, jotka voivat avata uusia mahdollisuuksia ja auttaa yritystä navigoimaan monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä. Hallitushaku keskittyy löytämään juuri ne henkilöt, jotka voivat tuoda lisäarvoa yrityksesi hallitukseen ja tukea sen strategisia tavoitteita.

 

Oikeiden osaajien löytäminen

Hallitushaku ei rajoitu vain aktiivisesti hallituksissa toimiviin, vaan se ulottuu myös passiivisiin ehdokkaisiin, jotka eivät välttämättä ole aktiivisesti etsimässä hallitusroolia, mutta joilla on tarvittava osaaminen ja kokemus. Tämä mahdollistaa sen, että yrityksesi löytää parhaat mahdolliset osaajat, jotka voivat täydentää hallituksen osaamista ja tuoda mukanaan uutta näkökulmaa,  innovatiivisia ideoita ja laajat verkostonsa..

Tärkeä strateginen valinta

Jokainen hallituksen jäsen on merkityksellinen yrityksen menestyksen rakentamisessa. Hallitushaussa ei keskitytä ainoastaan yksittäisten ehdokkaiden löytämiseen, vaan myös pitkän aikavälin kumppanuuden rakentamiseen. Hallitushaku on investointi, joka voi merkittävästi parantaa yrityksesi hallituksen strategista kyvykkyyttä ja lisäarvoa yrityksen menestykselle.

Teemme hallituksen nykytila-analyyseja, joissa arvioidaan hallituksen osaamispohjaa, tunnistetaan osaamiskapeikot ja luodaan seuraajasuunnittelu. Valitse SAM Headhuntingin kokeneet konsultit  ja varmista, että yrityksesi hallituksessa on parhaat mahdolliset osaajat tukemassa yrityksesi menestystä ja kasvua.

 

Uskomme, että hallituksen:

 

  • jäsenten tulisi olla sitoutuneita ja heillä tulisi olla varattu riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn myös kokousten ulkopuolella toimitaan johdon tukena
  • jäsenten tulisi olla kiinnostunut yrityksen arvoketjusta ja sidosryhmistä
  • jäsenten tulisi toimia vertikaalisesti koko osaamisellaan ja olla aktiivinen laaja-alaisesti hallituksen eri vastuualuissa, yhden asian edustuksellisuus ei tuo vaikuttavuutta
  • toimintatavalla ja osaamisella on vaikuttavuutta koko yrityksen menestykseen ja onnistumiseen
  • dynamiikkaa ja toimintatapaa tulee aktiivisesti johtaa
  • toimintatapa ja kulttuuri säteilee ja vahvistaa yrityksen kulttuuria
  • monimuotoisuus tuo kiistattomia hyötyjä yrityksen menestykselle

 

Miten koota voittava hallitus

Tulevaisuuden strateginen voittava hallitus kohdistaa katseen tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Hallituksen monimuotoisuus tuo tutkitusti kiistattomia hyötyjä yrityksen menestyksen kannalta, kuten ajatusten diversiteettiä, innovaatiota, muutosta ja kasvua. Ihmiset ja kulttuuri ovat yritystemme koko toiminnan kantava voima ja hallitustyössäkään ei pelkkä kokemus riitä, vaan kulttuurillinen toimivuus, tiimidynamiikka, into, asenne ja energia on olennaisia hallituksen vaikuttavuudessa ja onnistumisessa. Onnistuessaan se säteilee koko yrityksen toimintaan sekä yrityksen sidosryhmiin.

Ota yhteyttä