Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Hanni Pasanen

Hanni Pasanen

Partner

+358 50 598 2651

Tampere

Linkedin Email

Minulla on pitkä kokemus HR-tehtävistä ja outsourcing-asiakaspalvelutoiminnan johtamisesta sekä yritysasiakkuuksista. Yrittäjänä olen toiminut pk-yritysten HR-kumppanina, valmentanut ja coachannut.

Olen työskennellyt tai tuottanut palveluita  monen kokoisille ja useilla eri toimialoilla (mm. ICT-, elintarviketeollisuus, talotekniikka) toimiville yrityksille sekä auttanut eri organisaatiotasoilla ja useilla eri toimialoilla toimivia ihmisiä löytämään uuden suunnan työelämässä. Henkilöstöjohtaminen ja ihmisten ja organisaatioiden osaamisen kehittäminen ovat olleet punainen lanka läpi työurani.​

Vahvuuteni on ihmisten kohtaaminen ja halu ymmärtää ja tuoda esille erilaisia näkökulmia asioihin. Oikeat osaajat ja kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat tekijät löytyvät sitä paremmin, mitä kirkkaammin organisaatiossa on määritelty oma strategia ja tavoiteltu suunta organisaatio- ja johtamiskulttuurille.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.