Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Jouni Saarinen

Jouni Saarinen

Partner

+358 50 556 9041

Espoo

Linkedin Email

Taustani ovat finanssialalla, jossa olen vastannut markkinoinnin johtamisesta, myyntikanavayhteistyön kehittämisestä, asiakkuuksista ja sidosryhmistä 10 vuoden ajan. Lisäksi olen toiminut yli 6 vuotta kiinteistöhuoltoyrityksen hallituksen varapuheenjohtajana.​

 

Olen työskennellyt vaativien suorahakujen parissa yli 5 vuoden ajan. Toimeksiantoja on kertynyt mm. finanssi-, logistiikka-, teollisuus-, elintarvike-, energia-, rakennus- ja kiinteistöalalta, B2B-palveluita unohtamatta. Olen hakenut hallituksen jäseniä, toimitusjohtajia (ml. yksi pörssiyhtiö), maa-, liiketoiminta-, talous-, asiakkuus-, myynti- ja markkinointijohtajia, useita esihenkilöitä ja päälliköitä sekä asiantuntijoita myös useille ulkomaisille toimeksiantajille. Olen kehittänyt interim-palvelua, ja toteuttanut interim –toimeksiantoja erityisesti CFO –rooleihin.​

Minua ohjaa asiakkaan organisaatiokulttuurin ymmärtäminen, strategian toteuttamisen kannalta oikeiden kyvykkyyksien löytäminen sekä ehdokkaan osaamisen ja motivaation selvittäminen.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.