Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Matti Mäki-Koivisto

Matti Mäki-Koivisto

Partner

+358 40 042 3416

Espoo

Linkedin Email

Minulla on vuosien monipuolinen kokemus työskentelystä erilaisissa kansainvälisissä yrityksissä (B2B, B2C) ja vahva kokemus tulosvastuullisesta operatiivisesta toiminnasta, muutosjohtamisesta, strategiatyöstä ja liiketoiminnan kehittämisestä monelta erilaiselta toimialalta sekä tehtävästä.

 

Olen ollut vuosia toimitusjohtajana eri yrityksissä, vastannut myynnistä ja markkinoinnista myynti- ja markkinointijohtajana ja minulla on kokemusta myös yrittäjänä olemisesta.​

Mottoni on aina ollut tehdään hommat tosissaan muttei totisesti ja ihmistä arvostaen.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.