Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Nea Seppäläinen-Ahlbom

Nea Seppäläinen-Ahlbom

Senior Partner

+358 40 358 8214

Espoo

Linkedin Email

Minulla on usean vuoden kokemus HR –johtajapositioista (Lassila&Tikanoja, Posti Oyj/Transval) sekä Resurssi-, tuotannonsuunnittelu- ja projektijohtajatehtävistä (L&T, Suomen Lähikauppa) ja suurten muutoshankkeiden johtamisesta.​

Olen  vahvasti liiketoiminta- ja tulosorientoitunut HR ja henkilöstön resursoinnin erityisosaaja. Muutoshakuisuus ja muutosten johtaminen, prosessimainen ajattelu sekä IT -arkkitehtuurien ymmärrys ovat ominaispiirteitäni. Strateginen suunnittelu ja sen jalkautus,  P&L -osaaminen, tavoiteasetanta ja suorituksen johtaminen ovat ehdottomia vahvuuksiani. Sydämeni palaa hakija – ja henkilöstökokemuksen sekä johtamisen kehittämiselle. 

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.