Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Pertti Ura

Pertti Ura

Partner

+358 40 772 2066

Espoo

Linkedin Email

Minulla on vahva kokemus liiketoiminnan ja henkilöstön tulosvastuullisesta johtamisesta. Olen toiminut toimitusjohtajana, markkinointi- ja myyntijohtajana useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yrityksissä. Lisäksi minulla on laaja kokemus hallitustyöstä ja yrittäjyydestä. Vahvoja alojani ovat markkinointi-, media,- elintarvike- ja rakennusala sekä finanssiala. Parhaimmillani olen muutostilanteissa  ja silloin kun yritykselle haetaan uutta tulevaisuuskuvaa ja sen mukaista kasvustrategiaa. ​

Uskon, että kaikki aito lisäarvo ja menestys tehdään ihmisten kautta. Mottoni onkin: ”Siitä hyvää seuraa kun on hyvää seuraa”. 

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.