Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Seppo Heikura

Seppo Heikura

Senior Advisor

+358407228840

Espoo

Linkedin Email

Minulla on laaja kokemus transformaatioista, tehostusohjelmista, fuusioista ja digikehitysohjelmista sekä suurista että pienistä yrityksistä mm. CIO ja CDO/CTO –roolien kautta. Lisäksi olen matkan varrella hankkinut syvällisen osaamisen tieto- ja teknologia- fokusoituneista yrityksistä konsultointi-, johto-, neuvonantaja- ja hallitusroolien myötä.

 

Minulla on kokemusta tekoäly, telecom-, media-, internet-, pankki-, konsultointi-, infra-, edtech-, greentech-, logistiikka- ja vakuutustoimialoilta. Laajan toimialakokemuksen lisäksi tämä on antanut minulle erinomaiset lähtökohdat nähdä toimialarajojen yli sekä siten kyvyn tuoda uusia näkökulmia kehityshankkeissa, joissa yhdistyy kasvu ja liiketoiminnan transformaatio.

 

Ulkoistukset, compliance, tekoäly, SaaS ja tietoturva ovat tuttuja teemoja sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta. Headhunting näkökulmasta olen keskittynyt teknologia-, myynti-, liiketoiminta- ja hallitusrooleihin.  

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.