Skip to content
Johdon suorahaku

Chefsrekrytering - Executive Search

Executive Search

Executive search, eller chefsrekrytering, är en rekryteringsmetod som används för att rekrytera till c-nivå positioner eller företagets högsta ledning. Till skillnad från traditionell rekrytering kan chefsrekrytering innehålla flera valbara steg, såsom till exempel long list, förhandsuppgifter och/eller psykologiska bedömningar. Chefsrekrytering är alltid en skräddarsydd process anpassad efter kundens behov.

Chefsrekrytering är en effektiv och målinriktad rekryteringsmetod som hjälper organisationer att hitta och attrahera toppledare. I denna process kombineras expertis, branschkunskap, omfattande nätverk och noggrann kandidatbedömning, för att säkerställa att varje kund hittar den mest lämpliga ledaren för sina behov.

Chefsrekrytering med många års erfarenhet

Chefsrekrytering, även känd som executive search, är en specialiserad rekryteringstjänst som fokuserar på att rekrytera högsta ledningen och nyckelpersoner. Målet är att hitta ledare med rätt erfarenhet, kompetens och strategiska visioner för att möta organisationens behov och mål.

Rätt ledare kan vara en avgörande faktor för företagets framgång, och rekryteringsprocessen säkerställer att ni hittar den bästa möjliga kompetensen för era specifika behov.

Låt oss hjälpa er att hitta er nästa ledare – tillsammans skapar vi en framgångssaga.

Hur fungerar vår chefsrekrytering?

  • Behovskartläggning: Vi förstår ditt företags behov och definierar tillsammans nyckelkriterierna som förväntas av den framtida ledaren. Detta steg innefattar även att vi sätter oss in i organisationskulturen och strategin, för att kunna hitta en nyckelperson för framtida framgång.
  • Identifiering av kandidater: Vi använder vårt omfattande nätverk, branschdatabaser och direkta kontakter för att hitta potentiella kandidater. Executive search begränsas inte bara till aktiva arbetssökande, utan riktar sig också till dem som inte aktivt letar efter nytt jobb.
  • Förurval och utvärdering: Vi genomför en grundlig förurvals- och utvärderingsprocess baserad på den gemensamt definierade kandidatprofilen. Vi säkerställer att företagets arbetsgivarvarumärke och lockande faktorer framgår tydligt för lämpliga kandidater för vidare diskussion.
  • Intervju: De mest lämpliga kandidaterna intervjuas. Detta steg inkluderar intervjuer och vid behov psykologiska bedömningar. Vi utvärderar inte bara kandidatens professionella kompetens utan även deras personlighet och motivation.
  • Presentation och beslutsfattande: Vi presenterar endast de bästa kandidaterna för företaget, de som uppfyller de fördefinierade kriterierna. Vi stöder kunden i beslutsfattandet och förhandlingarna, och säkerställer att den valda kandidaten engagerar sig i företaget på lång sikt.
  • Onboarding och uppföljning: Vi hjälper den nya ledaren att anpassa sig till organisationen och ser till att initialfasen går så smidigt som möjligt. Vi följer upp den nya ledarens framsteg och erbjuder stöd vid behov.

Personlighetsbedömningar – en del av Executive Search -processen

Som en del av executive search-processen utför vi, som ett tillval, personlighetsbedömningar för slutkandidater. Vi rekommenderar lämplighetsbedömningar för att minimera rekryteringsrisker och som stöd för ledarskap. Vi använder vår samarbetspartner Aons bedömningsmetoder för att utvärdera mellanchefer och specialister. Aons bedömningslösningar ger organisationer och medarbetare ett sätt att fatta bättre beslut om medarbetare genom mångsidiga utvärderingar av hårda och mjuka färdigheter. Aons talangbedömningar är tillförlitliga, effektiva och baserade på forskningsdrivna psykometriska utvärderingar.

Vår egen interna bedömningspartner på SAM Headhunting utför även mer omfattande chefsrekrytering. Dessa inkluderar en mängd olika metoder, från kapacitets- och personlighetstester till djupintervjuer och affärscase, som kan väljas ut för att passa företaget och rollerna. Dessa psykometriska bedömningar baseras på Big 5-teorin och är tillförlitliga och används av många internationella organisationer. De mångsidiga metoderna ger mycket extra information om kandidaten för att stödja rekryteringsbeslut. I personlighetsbedömningen får både beställaren, rekryteringskonsulten och kandidaten värdefulla insikter i den bedömdes profil. Återkopplingssamtalen med kandidaten och beställaren genomförs professionellt och människonära, med fokus på styrkor och respekt för individers olikheter, alltid i enlighet med rollens krav.

Personlighetsbedömningar kan även utföras för enskilda personer för företagens interna karriärvägar eller talangprogram, samt för hela grupper för att bedöma gruppens gemensamma profil, prestation eller styrkor.

Tillsammans och i samarbete

Hur vi bildar det bästa teamet för dig

Kontakta oss

”Vi har nu genomfört projekt med SAM och vill utan tvekan fortsätta vårt samarbete. Projekten har varit högkvalitativa och välledda, vilket har resulterat i lyckade rekryteringar. Jämfört med tidigare uppdrag utmärkte sig SAM genom sin snabbhet och goda kommunikation. Vi är totalt sett mycket nöjda. SAM har på ett imponerande sätt utmanat headhunting-branschen. Jag har varit mycket positivt överraskad över hur tätt och ändå kvalitativt man kan hantera headhunting- och rekryteringsprocessen – vi har anställt mycket lämpliga kandidater efter SAMs 6-veckorsprocess. Jag trodde inte att detta var möjligt, men det var det verkligen!”

Teija Lehtola

Teija Lehtola

Vice President Human Resources

Digita Oy