Skip to content

Styrelserekrytering

Styrelserekrytering för styrelsemedlemmar

Styrelsearbete blir mer professionellt och kräver ett nytt tillvägagångssätt även vid rekrytering. Vi erbjuder medlemssökning som tar hänsyn till ägarens vilja, företagets strategi och företagets nuvarande situation. Varje sökning är unik, och våra erfarna yrkesmän hjälper till att definiera rätt kandidatprofil. Vår sökning bygger på omfattande nätverk och är inte begränsad till endast styrelseproffs.

Processens betydelse

Styrelsemedlemmarna spelar en nyckelroll i företagets strategiska beslutsfattande och långsiktiga framgång. De medför värdefull erfarenhet, insikter och nätverk som kan öppna nya möjligheter och hjälpa företaget att navigera i en komplex affärsmiljö. Styrelsesökningen fokuserar på att hitta de personer som kan tillföra mervärde till din styrelse och stödja dess strategiska mål.

Att hitta rätt kompetens

Styrelsesökning är inte begränsad till aktiva jobbsökare utan sträcker sig också till passiva kandidater som kanske inte aktivt letar efter nya uppdrag men har nödvändiga färdigheter och erfarenheter. Detta gör det möjligt för ditt företag att hitta de bästa möjliga talangerna som kan komplettera styrelsens kompetens och tillföra nya perspektiv och innovativa idéer.

Strategiskt partnerskap

Varje styrelsemedlem är betydelsefull för att bygga företagets framgång. Styrelsesökningen fokuserar inte bara på att hitta enskilda kandidater, utan också på att bygga långsiktiga partnerskap. Styrelsesökningen är en investering som kan avsevärt förbättra effektiviteten och den strategiska kapaciteten hos ditt företags styrelse.

 

Vi genomför nulägesanalyser av styrelser där vi bedömer styrelsens kompetensbas, identifierar kompetensluckor och skapar en successionsplan. Välj SAM Headhunting och säkerställ att ditt företags styrelse har de bästa möjliga talangerna för att stödja företagets framgång och tillväxt.

 

Vi tror att styrelsen:

 

  • skall ha medlemmar som är engagerade och har tillräckligt med tid för styrelsearbete och stödja ledningen
  • skall arbeta vertikalt
  • skall ha metoder och en kultur som påverkar hela företagets framgång
  • skall ledas i sitt arbetssätt
  • skall ha en arbetsmetod och kultur som strålar ut och stärker företagets kultur
  • skall omfamna mångfald eftersom det ger obestridliga fördelar för företagets framgång

Styrelserekrytering

Hur man sätter samman en vinnande styrelse

Framtidens vinnande styrelse riktar blicken mot framtiden och de möjligheter den medför. Styrelsens mångfald ger bevisligen obestridliga fördelar för företagets framgång, såsom tankemångfald, innovation, förändring och tillväxt. Människor och kultur är drivkraften bakom alla våra verksamheter, och inom styrelsearbetet räcker inte bara erfarenhet. Kulturell funktionalitet, teamdynamik, entusiasm, attityd och energi är avgörande för styrelsens framgång. När styrelsen lyckas strålar det ut över hela företaget och dess intressenter.

Kontakta oss