Skip to content

För kunder

Direktrekrytering

Vi har hjälpt företag att hitta nyckelpersoner i över 20 år. Våra konsulter fungerar som headhunters, managementkonsulter och coacher. Vi har alla lång och bred erfarenhet av affärslivet.

Våra konsulter representerar olika branscher och har alla gedigen kompetens, vilket säkerställer att vi hittar de bästa talangerna för just din organisation. Vi är den rätta partnern för krävande direktrekryteringar, affärsutveckling och personalutveckling samt genomförande av förändringsprocesser.

Läs mer om våra tjänster:

Styrelserekrytering

Låt oss hjälpa dig att sätta ihop en vinnande styrelse. Framtidens vinnande styrelse riktar blicken mot framtiden och dess möjligheter. Styrelsearbete blir mer professionellt och kräver ett nytt tillvägagångssätt även vid rekrytering. Styrelsens mångfald ger bevisligen obestridliga fördelar för företagets framgång, såsom tankemångfald, innovation, förändring och tillväxt. SAM Headhunting-konsulterna har sammanlagt över 200 års styrelseerfarenhet och över 100 års VD-erfarenhet. Vi vill erbjuda denna erfarenhet för att din styrelse ska lyckas.

Läs mer om våra tjänster:

Interim-chef och ledarskap

Ditt företag kan stöta på situationer där en kvalificerad chef behövs snabbt, men en fast rekrytering är inte en möjlig eller lämplig lösning. Vår interim-ledartjänst erbjuder ett snabbt och flexibelt svar på detta behov enligt dina krav.

 

Vi erbjuder erfarna och kompetenta ledare för kortvariga uppdrag, så att kontinuiteten och framgången för ditt företag inte äventyras i kritiska situationer. Vår pool av interimchefer, våra omfattande nätverk och erfarna headhunters möjliggör en snabb identifiering av rätt interimchef för ditt företags behov.

Utforska våra tjänster:

Outplacement

Vi stöttar ledare i förändringssituationer med vårt “Ledningens Nya Väg”- Executive Outplacement-koncept. Vår coaching börjar med en initial kartläggning. Genom en djupintervju utforskar vi tillsammans med ledaren deras personliga helhetssituation och framtida mål, med målet att förstå de värderingar som styr beslutsfattandet och att uppnå personens övergripande välmående.

 

Genom samtal, personbedömningar och andra metoder som stöder individens styrkor identifierar vi ledarens styrkor, motivation och finner en ny riktning. Detta utgör en stark grund för jobbsökningsprocessen, som vi stöttar från början till slut med simulerade arbetsintervjuer, våra egna nätverksevenemang, LinkedIn-optimering och förbättring av CV:n. En dedikerad SAM-coach stöttar dig genom hela processen. Tillsammans finner vi den bästa nya riktningen.

Utforska våra tjänster:

Tillsammans och i samarbete

Hur vi bildar det bästa teamet för dig

Våra konsulter är erfarna företagsledare från olika branscher. Vi säkerställer framgång med ett team som känner till kundens bransch och den sökta rollen. Vi ser till att rätt sökprofil fastställs och stöder alltid slutintervjuerna med kandidaterna. Vi hittar den mest lämpliga kandidaten för dig inom 4-6 veckor, en kandidat som inte bara är kompetent utan också motiverad att börja i sin roll och passar in i er organisationskultur.

Styrelserekrytering

Hur man sätter samman en vinnande styrelse

Framtidens vinnande styrelse riktar blicken mot framtiden och de möjligheter den medför. Styrelsens mångfald ger bevisligen obestridliga fördelar för företagets framgång, såsom tankemångfald, innovation, förändring och tillväxt. Människor och kultur är drivkraften bakom all vår verksamhet, och inom styrelsearbete räcker inte bara erfarenhet. Kulturell funktionalitet, teamdynamik, entusiasm, attityd och energi är avgörande för styrelsens framgång. När styrelsen lyckas, strålar det ut över hela företaget och dess intressenter.

Kontakta oss

”Vi har nu genomfört projekt med SAM och vill utan tvekan fortsätta vårt samarbete. Projekten har varit högkvalitativa och välledda, vilket har resulterat i lyckade rekryteringar. Jämfört med tidigare uppdrag utmärkte sig SAM genom sin snabbhet och goda kommunikation. Vi är totalt sett mycket nöjda. SAM har på ett imponerande sätt utmanat headhunting-branschen. Jag har varit mycket positivt överraskad över hur tätt och ändå kvalitativt man kan hantera headhunting- och rekryteringsprocessen – vi har anställt mycket lämpliga kandidater efter SAMs 6-veckorsprocess. Jag trodde inte att det var möjligt, men det var det verkligen!”

Teija Lehtola

Teija Lehtola

Vice President Human Resources

Digita Oy