Skip to content

Interim-chef som tjänst

Ledarskap som tjänst

Er verksamhet kan ställas inför situationer där ni snabbt behöver en kompetent ledare, men en fast rekrytering är inte möjlig eller lämplig lösning. Vår interim-chef tjänst erbjuder en lösning på detta behov. Vi erbjuder erfarna och professionella ledare för kortsiktiga uppdrag så att er verksamhet inte riskerar att drabbas i kritiska situationer. Vår pool av interim-chefer, våra omfattande nätverk och erfarna headhuntingkonsulter gör det möjligt att snabbt hitta rätt interim-chef för era behov.

När är en interim-chef rätt lösning för ert företag?

Man vänder sig typiskt till en interim-chef i följande situationer:

 • Organisationsförändringar: Ert företag genomgår betydande förändringar, såsom fusioner, företagsförvärv eller omstruktureringar.
 • Projektbaserade behov: Ni behöver en expert för att leda ett specifikt projekt, exempelvis en produktlansering eller implementering av ett nytt system.
 • Krisituationer: Ert företag står inför en kris som kräver snabb och beslutsam ledning, såsom en plötslig avgång av en chef, marknadschock eller annan oväntad händelse.
 • Ledarskapsbrist: En fast anställd chef är frånvarande under en längre period, exempelvis på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Kontakta oss redan idag och berätta hur vi kan hjälpa ert företag att lyckas. Tillsammans hittar vi rätt lösning för era tillfälliga ledarskapsbehov. Vår partner Jouni Saarinen hjälper dig gärna med alla dina frågor om interim-chef!

Varför välja en interim-chef?

 • Snabbhet och flexibilitet: En interim-chef kan anställas med kort varsel och kan börja arbeta snabbt. Detta är särskilt användbart när ni står inför plötsliga förändringar som organisationsförändringar, projekt, kriser eller tillfälliga luckor i ledningsgruppen.
 • Expertis och erfarenhet: Våra interim-chefer har omfattande erfarenhet från olika branscher och affärsområden. De har djup förståelse för ledarskap, strategisk planering och operativ verksamhet.
 • Fördel av en extern synvinkel: En tillfällig ledare kan bidra med ett utifrånperspektiv och nya idéer, vilket kan hjälpa ert företag att hitta innovativa lösningar och förbättra affärsprocesser.
 • Kostnadseffektivitet: En interim-chef anställs vid behov, vilket gör tjänsten till en kostnadseffektiv lösning jämfört med fast rekrytering. Ni betalar endast för de tjänster ni verkligen behöver, utan långsiktiga åtaganden.

Hur arbetar vi?

Vid interim-uppdrag, precis som i våra headhunting-uppdrag, sätter vi samman ett team där headhuntingkonsulter med ledarbakgrund har erfarenhet från kundens bransch och den sökta rollen. På detta sätt säkerställer vi rätt sökprofil, förstår kundens mål med interim-chef och hittar rätt person snabbt. Uppdragets steg är följande:

 • Kartläggning: Vi förstår noggrant ert företags behov och utmaningar, söker lämpliga kandidater från vår interim-pool, våra nätverk och genom headhunting.
 • Förslag: Vi presenterar de mest lämpliga interim-chefer med den nödvändiga erfarenheten och kompetensen.
 • Start: Interim-chefen börjar sitt arbete snabbt och integreras smidigt i er organisation.
 • Support och uppföljning: Vi erbjuder kontinuerligt stöd och uppföljning för att säkerställa att interim-chefen uppnår de överenskomna målen.

Ta kontakt

Jouni Saarinen

Jouni Saarinen

Partner

+358 50 556 9041

Espoo

Linkedin Email