Skip to content
Headhunting

Headhunting

Headhunting av ledare

Headhunting är en specialiserad rekryteringstjänst som hjälper organisationer att hitta och attrahera de bästa möjliga ledarna och nyckelpersonerna. Denna process kombinerar djup expertis, omfattande professionella nätverk och noggrann kandidatbedömning, för att säkerställa att företag kan få den bäst lämpade kompetensen. Headhunting är särskilt viktig när man söker toppledare, vars strategiska insikter och kunskaper kan vara avgörande för företagets framgång.

Headhunting fokuserar inte bara på aktiva arbetssökande, utan även på de yrkesverksamma som inte nödvändigtvis aktivt söker nya jobb men som har potential att tillföra betydande värde till organisationen. Detta omfattande och riktade tillvägagångssätt säkerställer att företag får rätt personer till ledarpositioner, vilket stöder organisationens strategiska mål och långsiktiga framgång. Headhunting-processen är utformad för att hitta de individer som inte bara uppfyller rollens krav, utan även kompletterar och stärker företagets kultur.

Varför är headhunting viktigt?

Headhunting är en investering som kan ge betydande fördelar för företaget. Att välja rätt ledare kan vara en avgörande faktor för företagets framgång. Headhunting-processen säkerställer att ditt företag får den bästa möjliga kompetensen, som stöder organisationens mål och värderingar. Genom att låta rekryteringen skötas av professionella kan du fokusera på din kärnverksamhet, med tillit till att ditt företags ledning är i goda händer.

Välj SAM Headhunting när du vill säkerställa att din organisation har de bästa möjliga ledarna. Låt oss tillsammans bygga ditt företags framgångssaga.

Vår headhunting process

Headhunting-processen börjar med att förstå företagets behov. Tillsammans definierar vi vilken kompetens och erfarenhet som förväntas av den framtida ledaren. Detta steg innefattar även en analys av företagets kultur och strategiska mål, för att säkerställa att den hittade personen passar in i organisationen som helhet.

Nästa steg är att använda våra omfattande nätverk och branschdatabaser för att identifiera potentiella kandidater. Headhunting begränsas inte bara till aktiva arbetssökande, utan riktar sig också till de yrkesverksamma som inte nödvändigtvis aktivt letar efter nya jobb. På detta sätt säkerställer vi att vi hittar precis rätt person för rollen.

Förurval och utvärdering är kritiska steg i headhunting-processen. Vi genomför djupintervjuer, bakgrundskontroller och vid behov psykologiska utvärderingar för att säkerställa att kandidaten uppfyller alla uppställda kriterier. Förutom yrkeskompetens utvärderar vi även kandidatens personlighet och motivation.

När vi har identifierat och utvärderat de bästa kandidaterna presenterar vi dem för företaget. I detta skede stödjer vi kunden i beslutsfattandet och förhandlingarna, och säkerställer att den valda kandidaten engagerar sig i företaget på lång sikt. Det är viktigt att den nya ledaren smidigt anpassar sig till organisationen och börjar skapa värde så snabbt som möjligt.

Headhunting-processen slutar inte med att rätt person har hittats och anställts. Vi hjälper även den nya ledaren att anpassa sig till organisationen. Vi säkerställer att den inledande fasen går så smidigt som möjligt och följer upp den nya ledarens framsteg, samt erbjuder stöd och vägledning vid behov.

Tillsammans och i samarbete

Hur vi bildar det bästa teamet för dig

Ota yhteyttä

”Vi har nu genomfört projekt med SAM och vill utan tvekan fortsätta vårt samarbete. Projekten har varit högkvalitativa och välledda, vilket har resulterat i lyckade rekryteringar. Jämfört med tidigare uppdrag utmärkte sig SAM genom sin snabbhet och goda kommunikation. Vi är totalt sett mycket nöjda. SAM har på ett imponerande sätt utmanat headhunting-branschen. Jag har varit mycket positivt överraskad över hur tätt och ändå kvalitativt man kan hantera headhunting- och rekryteringsprocessen – vi har anställt mycket lämpliga kandidater efter SAMs 6-veckorsprocess. Jag trodde inte att detta var möjligt, men det var det verkligen!”

Teija Lehtola

Teija Lehtola

Vice President Human Resources

Digita Oy