Skip to content
Johdon suorahaku

Outplacement

Förändringscoaching och outplacement

Vi stöttar ledare i förändringssituationer med vårt “Ledningens Nya Väg” – Executive Outplacement-koncept. Vår coaching börjar med en initial kartläggning. Genom en djupintervju utforskar vi tillsammans med ledaren dennes personliga helhetssituation och framtida mål, med målet att förstå de värderingar som styr beslutsfattandet och att uppnå personens övergripande välmående.

Genom samtal, personbedömningar och andra metoder som stöder individens styrkor identifierar vi ledarens styrkor och motivation och finner en ny riktning. Detta utgör en stark grund för jobbsökningsprocessen, som vi stöttar från början till slut med bland annat simulerade arbetsintervjuer, våra egna nätverksevenemang, LinkedIn-optimering och förbättring av CV:n. En dedikerad SAM-coach stöttar dig genom hela processen. Tillsammans finner vi den bästa nya riktningen.

Kontakta oss!

Vad är outplacement?

Outplacement innebär tjänster som stödjer uppsagda chefer eller anställda i deras återanställning. Målet är att hjälpa dem hitta ett nytt jobb eller en ny karriärriktning så snabbt och smidigt som möjligt. Outplacement-processen börjar vanligtvis med en initial kartläggning där individens situation och behov undersöks för att kunna skräddarsy ett individuellt coachingprogram.

Praktiska åtgärder kan innefatta karriärcoaching, personbedömningar, arbetsintervjuövningar samt optimering av CV och LinkedIn-profil. Dessutom kan det finnas nätverkstillfällen och andra resurser som stöder jobbsökningen. Outplacement-tjänster erbjuder ett omfattande stöd som hjälper chefer och anställda att hitta en ny riktning i karriären och samtidigt minskar stress och osäkerhet vid uppsägning.

Kontakta oss!