Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Ari Svensk

Ari Svensk

Senior Advisor

+358 50 5551652

Espoo

Linkedin Email

Jag har över 10 års erfarenhet som HR-direktör på Kesko Corporation. Jag har ansvarat för HR inom handelsverksamheten, HR i Keskos allmänna funktioner, belöningar, Talent Acquisition och personalutveckling. Dessutom är jag verkställande direktör för K-institutet. Utöver HR-uppgifter har jag under min karriär arbetat som kedje-, inköps-, utvecklings- och HR-chef. Dessutom har min karriär inkluderat Marketplace, SCM, IT, Business Controller, Marketing och Sales positioner.

I alla roller har jag upplevt att framgång inte bara kräver en bra strategi, utan också ett systematiskt genomförande och ledarskap. Men det viktigaste är människor, ett gott samarbete och en god stämning inom och mellan teamen.

Ta kontakt