Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Ari Svensk

Ari Svensk

Senior Advisor

+358 50 5551652

Espoo

Linkedin Email

Minulla on yli 30 vuoden kokemus vähittäis- ja tukkukaupasta, niin Suomen kuin Baltian markkinoilta, Kesko Oyj:n palveluksessa. Pisimpään olen työskennellyt päivittäistavarakaupassa, mutta myös DIY ja Autokauppa ovat minulle tuttuja.

Olen toiminut mm ketju-, osto- ja kehitysjohtajana. Viimeisimpänä toimin n.10 vuotta HR-johtajan tehtävissä. Vastuullani on ollut päivittäistavarakaupan Business HR sekä Group HR tehtäviä. Viimeisin HR roolini piti sisällään Keskon yhteisten toimintojen Business HR:n sekä prosessivastuut palkitsemisen, Talent Acquistion’in ja Competence Developmentin osalta. Työurani varrella on tehnyt myös kauppapaikka, SCM, IT, Business Controller ja markkinoinnin ja myynnin tehtäviä, sekä niihin liittyviä rekrytointeja.

Kaikissa rooleissa olen kokenut, että onnistuminen edellyttää hyvän strategian lisäksi systemaattista toimeenpanoa ja johtamista. Kaikkein tärkeimpiä ovat kuitenkin ihmiset, ja hyvä yhteistyö sekä ilmapiiri tiimien sisällä ja välillä.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.