Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Hilkka Malinen

Hilkka Malinen

Senior Advisor

+358 40 062 1791

Espoo

Linkedin Email

Jag är en mångsidig expert på strategisk personaladministration. Jag har lång erfarenhet av olika områden av human resource management inom både företags- och koncernnivå, affärsutveckling och ledning. Mina styrkor är ett affärsorienterat och lösningsorienterat arbetssätt.

Till stöd för mitt arbete har jag en bred syn på personal- och arbetsförmågeledning i finländska företag, en gedigen kunskap om arbetspensions- och finansbranschen samt ett betydande nätverk av intressentgrupper och mångsidig erfarenhet av intressentgruppssamarbete. Jag har varit med och byggt upp flera olika fusioner, vilket har ökat min kompetens inom förändringsledning, samarbetsprocesser och integration av företagskulturer.

Människor och samarbete står i centrum för allt, och bara tillsammans får vi resultat.

Ta kontakt