Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Hilkka Malinen

Hilkka Malinen

Senior Advisor

+358 40 062 1791

Espoo

Linkedin Email

Olen strategisen henkilöstöjohtamisen monipuolinen osaaja. Minulla on laaja-alainen kokemus henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilta sekä yhtiö-, että konsernitason liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Vahvuuksiani ovat liiketoimintalähtöinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia.

Työlleni erinomaisen tuen antavat laaja näkemykseni suomalaisten yritysten henkilöstö- ja työkykyjohtamisesta, syvällinen työeläke- ja finanssialan tuntemus sekä merkittävä sidosryhmäverkosto ja monipuolinen kokemus sidosryhmäyhteistyöstä. Olen ollut mukana rakentamassa useita eri fuusioita, mikä on kasvattanut osaamista niin muutosjohtamisesta, yhteistoimintamenettelyistä kuin yrityskulttuurien integroimisesta.

Ihmiset ja yhteistyö ovat kaiken keskiössä, yhdessä syntyy tulosta.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.