Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Kirsi Matero

Kirsi Matero

Senior Advisor

+358 40 725 6244

Espoo

Linkedin Email

Minulla on lähes 30 vuoden kokemus HR –johtajapositioista lähinnä globaaleista, suomalaisista ja kansainvälisistä pörssiyhtiöistä eri toimialoilta (Nokia, Pfizer, Atria, Lassila & Tikanoja, Huhtamaki). HR –johtajana lähtökohtanani työlleni olivat liiketoimintalähtöisyys ja tuloshakuisuus ihmislähtöisesti. Olen työssäni rekrytoinut satoja johtajia ja asiantuntijoita televiestintä-, lääketeollisuus-, palveluliiketoiminta- ja globaalin pakkausteollisuuden toimialoilla. Lassila & Tikanojan kokemukseni kautta minulla on hyvä ymmärrys kiinteistö- ja kiertotalouspuolen liiketoiminnasta ja sen asettamista osaamisvaatimuksista henkilöstölle.

 

Täysipäiväisenä yrittäjänä olen keskittynyt henkilöarviointeihin, uravalmennuksiin, mentorointiin , executive coachingiin ja suorahakuihin. Henkilöarvioinneissa olen sertifioitunut Saville Wave & Aptitude, WorkPlace Big 5 ja 360 –arviointeihin. Suorahakukonsultin roolissa pyrin yhdistämään oikean kandidaatin sekä hänelle sopivan yrityksen oikeaa osaamista,  persoonallisuutta ja kultturista yhteensopivuutta painottaen.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.