Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Leena Hellfors

Leena Hellfors

Senior Partner

+358 40 032 3434

Espoo

Linkedin Email

Minulla on osaaminen ja vahvat näytöt liiketoiminnan muutosprojekteista ja uuden liiketoiminnan synnyttämisestä niin kotimaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Osaamiseni olen hankkinut CEO, COO, sekä myyntijohtaja rooleistani sekä hallitus- ja advisor- työstäni. Olen toiminut niin isoissa kansainvälisissä yhtiöissä kuin pienissä kasvuyrityksissäkin. Viimeisin työtehtäväni oli Helsinki Nasdaq pörssilistatun yrityksen toimitusjohtajana.​

Minulla on vahva kokemus IT- ja Telecom- toimialalta. Lisäksi minulla on kokemusta kiinteistö-, rahoitus- ja lakipalveluliiketoiminnasta. Uskon ihmisen ja teknologian symbioosiin, ja vahvuuteni onkin yhdistää moderni IT-teknologia yrityksen kulttuuriin ja liiketoimintaan saumattomasti. Näistä liiketoiminnan uudistusprojekteista minulla on vahvat näytöt niin henkilöstön tyytyväisyyden kuin liiketaloudellisten tulosten kannalta.​

2023 syksystä lähtien olen keskittynyt johdon suorahakuihin ja rekrytointeihin, ja haluan nyt auttaa omalla kokemuksellani ja osaamisellani asiakasyrityksiä onnistumaan avainrekrytoinneissa.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.