Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Mika Yletyinen

Mika Yletyinen

Senior Advisor

+358 40 045 2870

Espoo

Linkedin Email

Taustani on vaativissa liiketoiminnan johtotehtävissä sekä toimitusjohtajana. Minulla on kansainvälistä kokemusta niin pääomasijoittaja- , pörssi- kuin asiantuntijayrityksistä. Olen toiminut  johtoryhmien sekä yksilöiden sparraajana, hallitusammattilaisena ja myös advisory board -jäsenenä. Yrityksen kasvustrategia sen vaativine toimenpiteineen, kuten myynti, toimeenpano ja seuranta, on vahvuuksiani. ​

Olen saanut johtamisoppini kansainvälisesti tunnetuilta toimijoilta, kuten Nokia, Intel ja  TietoEvry, joten tunnistan ja tiedän miten asioita voi viedä hyvin eri tavoilla eteenpäin. Lisäksi työni on vienyt minut asumaan neljään eri maahan, joten erilaiset kulttuuriset haasteet ja niiden ratkominen on tuttua. ​

Parhaimmillani olen ympäristöissä, joissa digitalisaatio ja ICT:n hyödyntäminen on liiketoiminnan ytimessä.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.