Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Sebastian Slotte

Sebastian Slotte

Partner

+358 40 161 6774

Espoo

Linkedin Email

Minulla on usean vuoden kokemus vaativista HR- ja johtamistehtävistä. Ennen SAM internationalille työskentelin Group CHRO:na Unisport-Saltexille sekä Unisport AS:n toimitusjohtajana. (Urheilutilojen rakentaminen ja valmistus). Ennen sitä toimin useissa kansainvälisissä henkilöstöjohtotehtävissä Danfossissa ja Vacon Oyj:ssä (Teollisuus- ja rakennusautomaatio). Kansainvälinen urani HR alkoi Accenturessa, tehtävänäni tukea globaaleja suuria projekteja muutosjohtamisen avulla.​

Minulla on vahva kokemus ylimmän ja keskijohdon rekrytoinneista sekä organisaatiomuutosten tukemisesta, yrityskauppojen ihmispuolesta ja työntekijöiden sitouttamisesta erityisesti toimialoilla, joilla on oma tuotanto ja globaali läsnäolo.​

Vahvuuteni ovat liiketoimintakeskeinen HR, ihmiset ja osaamisen kehittäminen, tehokkuuden lisääminen ihmisten kautta.​ Olen tukenut, valmentanut ja kehittänyt johtajia koko urani ajan, ja minulla on vahva käsitys siitä, mitkä ominaisuudet tekevät tehokkaan ja motivoivan johtajan, mikä myös on olennaista johtajahauissa.

Ota yhteyttä

Keitä olemme

Meille mottomme “Value through people” tarkoittaa ihmisten merkitystä liiketoimintamme arvonluomisessa. Tämä on ydinarvo työssämme sillä tiedämme, että menestyksemme perusta on jokaisessa tiimimme jäsenessä.

 

Olemme liike-elämän ammattilaisia eri johtotehtävistä ja toimialoista, joilla on pitkä kokemus siitä millainen on sopiva työntekijä kuhunkin tehtävään. Muodostimme tästä meidän yhteisen “SAM” yhteisön, josta jokaiseen hakuprosessiin osallistuu vähintään kaksi sopivinta konsulttia tehtävän kannalta. Emme varmista pelkästään, että tehtävään palkataan osaavin kandidaatti vaan myös sen, että yrityksesi arvot, johtamistyyli ja kulttuurin on sopiva molemmin puolin.

Meitä ohjaavat arvot

Me seisomme yhdenvertaisen työelämän takana – emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia – tietenkin. Kun etsimme ehdokkaista sopivinta kuhunkin toimeksiantoon, me tuomme osaamisen lisäksi esiin sopivuutta organisaatiokulttuurin ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden. Esittelemme ihmiset persoonina ja osaajina, jotka voivat työpanoksellaan vaikuttaa yrityksen tulevaisuuden menestymiseen omalla tavallaan.