Skip to content

Vi skapar värde för organisationen

Direktrekrytering med människan i centrum

Lär känna oss

De litar också på SAM

Vi lovar

En utmärkt kandidatupplevelse

Låt oss ta hand om ditt arbetsgivarvarumärke. Vi garanterar att vi med vårt människocentrerade tillvägagångssätt överträffar kandidaternas förväntningar.

 

En framgångsrik direktrekryteringsprocess förutsätter en grundlig förståelse för kundens verksamhet och organisation från första steget. Förutom sakkunskap letar vi alltid efter rätt personlighet som passar företagets kultur, utan att glömma motivationen.

Vad styr oss i allt vi gör?

Value Through People

Vår värdegrund sammanfattas i att värdesätta människor och detta styr allt vi gör. Oavsett om du är kandidat eller kund är vår uppgift att dagligen säkerställa att alla parter känner sig uppskattade.

 

Vår direktrekryteringsprocess tar bara 4-6 veckor, under vilken vi säkerställer en tidsenlig och smidig process där alla parter vet var vi befinner oss och vad som händer härnäst.