Skip to content

Löydä oma SAM

Tiimi

Muodostamme tiimin position sekä toimialaosaamisen perustella

Mikko Viemerö

Mikko Viemerö

Senior Advisor

+358 40 129 6163

Espoo

Linkedin Email

Jag är en certifierad och tilldelad dataskyddspersonal med en lång historia inom dataskyddskonsulttjänster och som intern expert som dataskyddsombud.

 

Jag har lett/utfört ett flertal dataskyddsrevisioner och riskbedömningar och styrt utvecklingsprojekt för dataskyddshantering och efterlevnaden av den interna kontrollmiljön. Under 15+ år har jag också nätverkat mycket inom det finska dataskyddsområdet.

Ta kontakt